sexta-feira, 18 de março de 2011

Teo Sabando. El jardín del hombre pobre / Centre de documentació

Teo Sabando. El jardín del hombre pobre / Centre de documentació

Si no pot veure correctament aquesta newsletter, cliqui aquí
Si no puede ver correctamente esta newsletter, haga clic aquí


teosabando1
El llibre d'artista, "El jardín del hombre pobre" —de fet, un llibre–objecte— és com un compendi d'idees i suggeriments que formen part del procés de treball habitual en aquest artista. 

El llibre ha estat cedit per a aquesta presentació per Artium de Vitòria. 


Xerrada a càrrec de Teo Sabando
Dimarts, 5 d'abril, a les 19h.
Centre de Documentació

En motiu de l'exposició, l'artista Teo Sabando ens farà una presentació del seu treball.
Recordeu que fins al 24 d'abril també es pot veure l'exposició Exercicis de MemòriaTxuspo Poyo, U.N(inverse) i Zona Baixa. Francesc Abad
teosabando1
El libro de artista, "El jardín del hombre pobre"—de hecho, un libro–objeto— viene a ser un compendio de ideas y sugerencias que forman parte del proceso de trabajo habitual en este artista.

El libro ha sido cedido para esta presentación por Artium de Vitoria. 


Charla a cargo de Teo Sabando
Martes, 5 de abril, a las 19 h.
Centro de documentación

Con motivo de la exposición, el artista Teo Sabando realizará una presentación de su trabajo.

+ información


Recordad que hasta el 24 de abril también se pueden visitar las exposiciones Ejercicios de MemoriaTxuspo Poyo, U.N (inverse) y Zona Baixa. Francesc Abad

  • informació
Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari.

Antes de imprimir este correo, pensad si es realmente necesario.

Avís legal / Aviso legal / Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre'n el seu contingut; així mateix us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic. / Este mensaje puede contener información privilegiada y/o confidencial. Si no es el destinatario del mismo o la persona encargada de su distribución, NO LE ESTÁ PERMITIDO copiar, entregar,
ni difundir su contenido. Asimismo le solicitamos que avise al propietario y elimine este correo electrónico.Privacitat / Privaci dad / En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades, adreçant-te per escrit al Centre d'Art la Panera, plaça de la Panera 2, 25002 Lleida. / En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos facilitados, dirigiendo-te por escrito a Centre d'Art la Panera, plaza de la Panera 2, 25002 Lérida
Col·labora i Organitza http://obrasocial.caixacatalunya.es http://www.lapanera.cat http://www.gencat.cat/cultura http://www.paeria.cat


Nenhum comentário: