quinta-feira, 29 de março de 2012

Presentació Panera Notebook


centre d'art la panera. Premsa i Comunicació
Presentació Panera Notebook

El Centre d'Art la Panera presenta la seva nova revista digital, que porta per títol Panera Notebook.
Aquesta publicació substitueix la newsletter habitual. S'hi podran trobar uns continguts similars però sota un nou format. 
Tanmateix, Panera Notebook incorpora un seguit de blocs fixes de continguts, els quals s'estructuraran en: una notícia o ressenya relacionada amb alguna de les obres de la col·lecció; entrevistes als artistes que estiguin exposant a La Panera; explicacions de les activitats i objectius pedagògics del Servei Educatiu; una part dedicada al Centre de Documentació i als llibres d'artista i publicacions especials; un altre bloc dedicat a Art Mòbil; i l'agenda i recomanacions.        
En aquesta primera edició s'hi presenten com a continguts: una ressenya de l'obra Pell, d'Ignasi Aballí; les entrevistes a Ignacio Uriarte i al col·lectiu RMS; una explicació sobre les a ctivitats realitzades per part del Servei Educatiu a partir de R+R+R; un altre bloc dedicat a la tasca que es fa des del Centre de Documentació en relació a les publicacions especials i als llibres d'artista; la nova proposta titulada Art mòbil; i finalment, un apartat d'agenda on també s'hi inclouran algunes recomanacions.    
Si encara no us hi heu subscrit, ho podeu fer a la nostra web, en l'apartat Panera Notebook.

Presentació Panera Notebook

El Centre d'Art la Panera presenta su nueva revista digital, que lleva por título Panera Notebook.
Esta publicación sustituye la newsletter habitual. Se podrán encontrar unos contenidos similares pero con un nuevo formato. 
Así mismo, Panera Notebook incorpora una serie de apartados fijos de contenidos, los cuales se estructuraran en: una noticia o reseña relacionada con alguna de las obras de la colección; entrevistas a los artistas que estén exponiendo en La Panera; explicaciones sobre las actividades y objetivos pedagógicos del Servicio Educativo; una parte dedicada al Centro de Documentación y a los libros de artista y publicaciones especiales; otro apartado dedicado a Arte Móvil; y la agenda y recomendaciones.        
En esta primera edición se presentan como contenidos: una reseña de la obra Pell, de Ignasi Aballí; las entrevistas a Ignacio Uriarte y al colectiv o RMS; una explicación sobre las actividades realizadas por parte del Servicio Educativo a partir de R+R+R; otro bloc dedicado al trabajo que se realiza desde el Centro de Documentación en relación con las publicaciones especiales y los libros de artista; la nueva propuesta titulada Arte móvil; y finalmente un apartado de agenda donde también se incorporaran algunas recomendaciones.    
Si aún no estáis suscritos, podéis hacerlo en nuestra web, en el apartado Panera Notebook.

Imatge

Imatge

Premsa i Comunicació

comunicaciolapanera@paeria.es

centre d'art la panera

Pl. de la Panera, 2

25002 Lleida

T. +34 973 262 185

F +34 973 700 432

www.lapanera.cat

Segueix-nos a

feed facebook twitter flickr youtube spotify

Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari.

Antes de imprimir este correo, pensad si es realmente necesario.

Avís legal / Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre'n el seu contingut; així mateix us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic. Aviso legal / Este mensaje puede contener información privilegiada y/o confidencial. Si no es el destinatario del mismo o la persona encargada de su distribución, NO LE ESTÁ PERMITIDO copiar, entregar, ni difundir su contenido. Asimismo le solicitamos que avise al propietario y elimine este correo electrónico.

Privacitat / En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades, adreçant-te per escrit al Centre d'Art la Panera, plaça de la Panera 2, 25002 Lleida. Privacidad / En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos facilitados, dirigiendo-te por escrito a Centre d'Art la Panera, plaza de la Panera 2, 25002 Lérida.

Col·labora i organitza Catalunya Caixa. Obra Social Gencat. Dep. de Cultura Centre d'Art la Panera Ajuntament de Lleida--
Telas Gaudí Ind. Com. de telas e Materiais para Pintura Artística
Rua Cabral, 291 - Bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS
51 33333294 - 91074429 

Nenhum comentário: