sábado, 22 de setembro de 2012

Sevim Sancaktar “Self”

 • Sevim Sancaktar
  "Self"
  27 Eylül – 3 Kasım 2012
  C.A.M Galeri 27 Eylül – 3 Kasım 2012 arasında Sevim Sancaktar'ın "Self" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

  Kimlik, sınır ve yersizlik hislerini aidiyet çerçevesinde biraraya getiren Sevim Sancaktar, bu gelgitler etrafında oluşan kırılgan çemberi anlamak için bir deneme sunuyor. Kimlikler üzerinden varol(ama)ma hissini belki anlama değil ama hissetme çabası. 

  Sancaktar bir yandan kendi ailesinin Balkanlardan göç ettiği sürece tanıklığını sorgularken, bir yandan da Riga`da gittigi bir sanatçi misafirlik programı sürecinde Sovyet döneminde Letonya`ya gelmiş diğer Sovyet ülke vatandaşlarının yasadığı vatandaşlık sorunu üzerine ürettigi işleri de sergiye dahil ediyor.
  Yaşanılan ülkeden gitmek veya ülkede kalmayı tercih etmenin, değişen kimlikleri ve insanların hayatlarını nasıl anlamlandıklarını iki farklı hikaye üzerinden irdeliyor. Yer değiştirmelerin mevcut sistem ve devlet düzeninin değişmesiyle farklı hikayeleleri getirebildiği benzer noktaları tekrar hatırlatıyor.

  Sergi daha önce üretilmiş fotoğaf ve dökumanlardan da yola çıkarak temsil etme sorunsalını sergiye dahil ediyor. "Görunmezlik" kavramı üzerinden zaman içerisinde değişime/dönüşüme uğramış "self" kimlikleri irdelemeye çalışıyor, yeni kimlikleri veya kimliksizliştirmeleri düşünmeye katkıda bulunuyor.

  C.A.M Galeri / Akaretler

  Şair Nedim Cad. No:25
  Akaretler / 0090 2122457975  www.camgaleri.com


Telas Gaudí Ind. Com. de telas e Materiais para Pintura Artística
Rua Cabral, 291 - Bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS
51 33333294 - 91074429 

Nenhum comentário: