sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

CONVOCATORIA "MAIL ART O EL ARTE DE LO INVISIBLE" | MILPEDRAS CONVOCA | Diciembre 11 - abril 12

begin:vcard
fn:Milpedras
n:;Milpedras
org;quoted-printable:Milpedras, taller de litograf=C3=ADa
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;C/ Brasil, 3 bajo;A Coru=C3=B1a;;15009;Espa=C3=B1a
email;internet:info@milpedras.com
url:www.milpedras.com
version:2.1
end:vcard


MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART       EL ARTE DE LO INVISIBLE       MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART MAIL ART
IDIOMAS DE LA CONVOCATORIA

1 Galego
2 Castellano
3 English
4 Française
1 Galego
Carlos Botana e "Milpedras, taller de Litografía", convocan a tódolos artistas postais e poetas visuais a participar no proxecto:
                                                "M a i l  a r t  o u  o  a r t e  d o  i n v i s i b l e"
En este evento, que terá lugar no propio taller Milpedras, falarase do arte postal e poesía visual, recitarase poesía experimental e se realizará un acto performático. Tamén se realizará un taller de arte postal.
Tódolos traballos que se reciban serán expostos no taller os días que dure o acto que se ha celebrar no mes de abril de 2012
O tamaño e a técnica serán libres, pero tendo como eslogan ou referente "O arte do invisible".
A data límite de recepción será o 10 de abril de 2012.
Os traballos recibidos tamén se poderán ver en www.elartedeloinvisible.blogspot.com así como a documentación do acto que se vai realizar.

Envía os teus traballos a:

MILPEDRAS TALLER DE LITOGRAFÍA
c/ Brasil, nº 3 bajo
15009 - A Coruña - España

Blog: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mail-art-o-el-arte-de-lo-invisible/323966544304543?sk=info
Mail: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com


 

2 Castellano
Carlos Botana y "Milpedras, taller de litografía", convocan a todos los artistas postales y poetas visuales a participar en el el proyecto:
                                              "M a i l  a r t  o  e l  a r t e  d e  l o  i n v i s i b l e"
En este evento, que tendrá lugar en el propio taller "MIlpedras", se hablará de arte postal y poesía visual, se recitará poesía experimental y se realizará un acto de performace. También se realizará un taller de arte postal.
Todos los trabajos que se reciban serán expuestos en el taller "Milpedras" los días que duren estos actos.
El tamaño y la técnica serán libres, pero teniendo como referente o Slogan "El arte de los invisible" .
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 10 de abril de 2012.
Las artes recibidas también serán reproducidas en www.elartedeloinvisible.blogspot.com, así como documentación de los actos que se celebren.

Envía tus trabajos a:

MILPEDRAS TALLER DE LITOGRAFÍA
c/ Brasil, nº 3 bajo
15009 - A Coruña - España

Blog: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mail-art-o-el-arte-de-lo-invisible/323966544304543?sk=info
Mail: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com3 English
Carlos Botana and "Milpedras, taller de litografía" call to all mail-artists and visual poets to participate in the project
                                             "M a i l  a r t  o r  a r t  o f  t h e  i n v i s i b l e"
In this event, which will take place at the "Milpedras" studio, we will talk about mail art and visual poetry, experimental poetry will be
recited and a performance will be carried out. A workshop on mail art will be held in the same event.
All artworks received will be exhibited at "Milpedras" studio during the days when these activities will be held.
Size and technique will be free.
The deadline for the reception of the artworks will be April, 10th, 1012.
The artworks will also be exhibited at www.elartedeloinvisible.blogspot.com, together with information about the activities that will be organized.

Send your artworks to:

Milpedras, Taller de litografía
C/ Brasil nº 3 Bajo
15009 - A Coruña
España

Blog: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mail-art-o-el-arte-de-lo-invisible/323966544304543?sk=info
Mail: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com
4 Française
Carlos Botana et l'atelier de lithographie « Milpedras » convoquent a tous les mail artistes et poètes visuels à participer dans le projet
                                                      "M a i l  a r t  o u  l´a r t  d u  i n v i s i b l e"
Dans cet évènement, qui aura lieu à l'atelier « Milpedras », on parlera de mail art et poésie visuelle, on récitera poésie expérimentaleet on fera une performance. Il y aura aussi un atelier d'art postal.
Tous les travaux reçus seront exposés dans l'atelier "Milpedras" pendant les jours de célébration de ces actes.
La grandeur et la technique seront libres.
La date limite sera le 10 avril 2012. Les travaux reçus seront exposés aussi sur www.elartedeloinvisible.blogspot.com, avec information sur les actes programmés.

Envoyez vos travaux à:

Milpedras, Taller de litografía
C/ Brasil, nº3 bajo
15009 - A Coruña - España

Blog: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mail-art-o-el-arte-de-lo-invisible/323966544304543?sk=info
Mail: http://www.elartedeloinvisible.blogspot.com


--
 

  C/ brasil,3 bajo  15009 A Coruña  tel/fax 881 926 698  móvil 693 770 719  www.milpedras.com  info@milpedras.com

    

Telas Gaudí Ind. Com. de telas e Materiais para Pintura Artística
Rua Cabral, 291 - Bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS
51 33332543 - 33333294 - 91074429 http://telasgaudi.blogspot.com
telasgaudi@gmail.com

Nenhum comentário: