segunda-feira, 13 de dezembro de 2010

EROS Session - Eloy Fernández Porta---------- Forwarded message ----------
From: La Panera <info@lapanera.cat>
Date: 2010/12/13
Subject: EROS Session - Eloy Fernández Porta
To: telasgaudi@gmail.com


Si no pot veure correctament aquesta newsletter, cliqui aquí
Si no puede ver correctamente esta newsletter, haga clic aquí

sesioneloy1

Terrorisme informatiu, sociologia de xoc, hardcore recitat, poesia afterpop, música, vídeo i la famosa màscara «sado». «Sens dubte, una de les propostes més contundents en el panorama actual de l'spoken word a Espanya», segons els organitzadors del festival Yuxtaposiciones. L'autor del llibre €®O$: La superproducción de los afectos (premi Anagrama d'Assaig 2010) posa en escena les seves provocadores tesis sobre l'amor contemporani: passions corporatives, formes de control i codificació de la subjectivitat, i els sentiments considerats com a modes que, generades en l'underground, passen al mainstream, es generalitzen i desapareixen. 

Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974) ha publicat els llibres de relats Los minutos de la basura (Montesinos, 1997) i Caras B (Debate, 2001), l'antologia Golpes, amb Vicente Muñoz Álvarez (DVD, 2004), i els llibres de crítica cultural Afterpop (Berenice, 2007; Anagrama, 2010), Homo Sampler (Anagrama, 2008) i €®O$ (premi Anagrama d'Assaig 2010). Professor de Nous àmbits literaris a la Universitat Pompeu Fabra, escriu a Cultura/s i a salonKritik. En el terreny de l'spoken word ha realitzat diverses performances i col·labora amb Agustín Fernández Mallo en el grup Afterpop Fernández & Fernández. 

sesioneloy1
Terrorismo informativo, sociología de xoc, hardcore recitado, poesía afterpop, música, vídeo y la famosa máscara «sado». «Sin duda, una de las propuestas más contundentes en el panorama actual del spoken Word en España», según los organizadores del festival Yuxtaposiciones. El autor del libro €®O$: La superproducción de los afectos (premio Anagrama de Ensayo 2010) pone en escena sus provocadoras tesis sobre el amor contemporáneo: pasiones corporativas, formas de control y codificación de la subjetividad, y los sentimientos considerados como modas que, generadas en el underground, pasan al mainstream, se generalizan y desaparecen.  

Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974) ha publicado los libros de relatos Los minutos de la basura (Montesinos, 1997) y Caras B (Debate, 2001), la antología Golpes, con Vicente Muñoz Álvarez (DVD, 2004), y los libros de crítica cultural Afterpop (Berenice, 2007; Anagrama, 2010), Homo Sampler (Anagrama, 2008) y €®O$ (premio Anagrama de Ensayo 2010). Profesor de Nuevos ámbitos literarios en la Universidad Pompeu Fabra, escribe en Cultura/s y en salonKritik. En el terreno del spoken word ha realizado varias performances y colabora con Agustín Fernández Mallo en el grupo Afterpop Fernández & Fernández. 

  • informació
Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari.

Antes de imprimir este correo, pensad si es realmente necesario.

Avís legal / Aviso legal / Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre'n el seu contingut; així mateix us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic. / Este mensaje puede contener información privilegiada y/o confidencial. Si no es el destinatario del mismo o la persona encargada de su distribución, NO LE ESTÁ PERMITIDO copiar, entregar,
ni difundir su contenido. Asimismo le solicitamos que avise al propietario y elimine este correo electrónico.Privacitat / Privaci dad / En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades, adreçant-te per escrit al Centre d'Art la Panera, plaça de la Panera 2, 25002 Lleida. / En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos facilitados, dirigiendo-te por escrito a Centre d'Art la Panera, plaza de la Panera 2, 25002 Lérida

--
Telas Gaudí Ind. Com. de telas e Materiais para Pintura Artística
Rua Cabral, 291 - Bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS
91074429 http://telasgaudi.blogspot.com
telasgaudi@gmail.com

Nenhum comentário: